Littra di Pippinu lmpastatu

44 autografo sul retro della foto 43

La littra di Pippinu lmpastatu

 

Sugnu n’arma

o forsi n’ummira cà camina strata strata

sugnu nta l’aria, nta lu ventu, quannu sbrizzìa,

quannu sbapura ciauru di terra vagnata,

ti staiju sempri d’allatu e nun ti lassu mai sulu

tu nun mi viri,

ma spissu mi mettu a braccettu di tìa

ti fazzu na carizza,

ti mettu la manu ‘n capu la spadda,

e’mmucca ‘mmucca ti taliu priatu,

quannu parri di mìa.

Jo nun sugnu cchiu fattu di carni,

ma tu Sarvu, mi teni vivu

porti avanti lu me nomi,

parri sempri di me matri,

pirdunami, nostra matri !

Nun s’avi aviri pì forza lu stessu sangu p’essiri frati!

Centu passi e la me luci

cuntinui a diffunniri cuà to vuci.

Quanti cosi avissimu pututu fari ‘nsemmula,

ah frati meu, s’avissi statu ancora vivu,

ma tu hai fattu puru pì mìa e chissu m’abbastal

Pì cu nun mi canusci,

pì cu fa finta di nun sapiri

sugnu sempri io, la vuci viva di Radiu Aut

Pippinu di nomu e ‘Mpastatu di cugnomi,

l’amicu di Sarvu Vitali, lu figghiu di Filicia

chidda ca grirava e addumannava Giustizìa,

lu figghiu di Cinisi, nimicu ddi da lurdìa,

purtroppu ancora prisenti,

ca tutti cuntinuanu a chiamari mafia !

 

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL MIO LIBRO DI “quasi poesie” “Svisature” L’EDITORE FRANCO BILLECI HA COMPOSTO E LETTO QUESTI VERSI, CHE HANNO SUSCITATO MOLTA EMOZIONE. LO RINGRAZIO

 

Seguimi su Facebook