Gasparotto e il cane pagnocco

Man with dog

In ricordo di Gaspare e in occasione della presentazione del libro con i suoi scritti, che avrà luogo presso l’aula consiliare di Cinisi domenica 29 alle ore 17,30, pubblico questa sua “divagazione metafisica”, dove Gasparotto col suo case entra in una dimensione magica in cui ogni albero e ogni elemento di quell’ambiente ha una storia e si relaziona con tutto il resto in un armonioso rapporto

Gaspare Cucinella

 

 

 

GASPAROTTO

E IL CANE PAGNOCCO

(divagazione metafisica)

 

1

Vegnu di luntanu

purtannumi a Pagnoccu pi d’appressu.

Pagnoccu era aria, celu, arbulu,

Pagnoccu era un cani picciriddu

ca mi taliava mentri iu manciava

u pani e latti: si liccava u mussu.

A mia mi paria piatusu

e pi ‘un fallu spinnari

facia: un muccuni iu,

un muccuni Pagnoccu.

Ora ‘nsemmula a mia

scinni ‘nmenzu all’arbuli

e canta e recita cu mia

mmintannu spittaculi p’a campagna.

2

Senza vuatri comu si fa a campari,

senza vuatri comu si fa a manciari?

Siti dilicati, profumati,

vita ni faciti rispirari,

puru si Pagnoccu vi piscia nna li peri.

Filici sugnu, cuntenti,

a u sonu d’u ventu cantu e ballu.

 

3

Alberina Alberina,

prestu m’arruspigghiavi stamatina,

fici un sonnu stranu:

nn’o suonnu criria ca t’arrubbavanu

e ti purtavanu luntanu.

Chi pena pruvavu!

Nun mi putia arruspigghiari.

Era comu fussi ‘ncatinatu.

Forsi ast’ura avissi murutu

siddu Pagnoccu nn’aricchi

nun m’avissi abbaiatu.

 

4

Oh, amarena, fragili, gentili,

tu si aspra, ma quannu t’incupisci

diventi duci.

Ti viu brillari nall’acqua cristallina,

pulita… trasparenti.

E tu aranciu, chinu

di virdi fogghi e frutti succulenti,

iu, quann’era picciriddu,

li to’ frutti gialli e prufumati

li cugghia p’adurnari lu prisepi,

ed era festa granni,

sunavanu zampugni e ciarameddi,

ancili scinnevanu d’u celu,

rirevanu, cantavanu.

 

5

Armaluzzu, d’unni veni,

accussì chinu d’amuri, cu sì?

Sì unicu, raru,

nun zappi, nun abbiviri la terra,

nun la cuncimi,

però a tutti nuatri

ni stai regalannu emuzioni.

Resta ccà,

l’aria addiventa cchiù fina.

 

6

Sugnu filici di tanta ricunuscenza,

Pagnoccu e iu semu ancora alluccuti,

arriniscemu a cumunicari cu vuatri!!

Amarena, aranciu, pumu, mannarinu,

tutti semu na pupulazioni

d’amici cu i stessi desideri.

 

7

–  Balsamu sunnu i to’ paroli,

ni mittisti cchiù forza nta li rami

pi fari frutti, tanti e sapurusi.

Facemu festa granni e gran finali:

a u richiamu di li trummi

vennu puru i lucerni,

tuttu u munnu s’adduma

e canti, suoni acchiananu nn’o cielu.

 

8

U suli s’inniu a curcari,

Pagnoccu è stanculiddu,

vuoli arripusari.

 

 

Gasparotto e Pagnoccu, contenti per avere offerto la gioia dello spettacolo e stupefatti per avere raggiunto lo scopo di comunicare con gli alberi, trasmettendo loro tante emozioni e tante energie, ora vanno a riposare, sognando dimensioni diverse e incredibili magie. Al sorgere del nuovo giorno

 

 

9

Pagnoccu, talia, è l’aurora,

arrusbigghiati, sta agghiurnannu,

si sta facennu tardu,

n’aspetta n’autru munnu!

Smuntamu a casuzza,

carriamunni tutti cosi,

a strata mittiemunni nta i peri,

nca prestu amu  arrivari.

 

10

Arbuli, rami, fogghi

nun hannu vucca, occhi, aricchi,

eppuru sientinu, virinu,

parranu e rispiranu.

 

11

Stanotti fici un bellu suonnu,

mi ‘nsunnava ca iu era arbulu

e ti ricia: – “Pagnoccu,

acchiana supra i me’ rami,

tieniti forti ca ora vulamu.

Arbuli luminosi, culurati,

n’aspittavanu nn’o cielu,

eranu a migghiara, cu tanti  Pagnocchi

ca si tinevanu ‘nta i rami.

Era bellu, era tiatru.

I  trummi sunavanu a musica,

i Pagnocchi rirevanu,

battianu i manuzzi

e iu ci facia l’inchinu.

 

12

Caminamu,

c’è un munzeddu di strata ancora…

Na stu postu dunni amu a ghiri,

forsi aspettanu a nuatri:

nun sapemu comu sunnu

e mancu iddi ni canuscinu.

 

13

Cu è ca voli beniri

avi tutti cosi,

chiddu ca finci di vuliri beniri

unn’avi nienti,

avi a cura longa comu u riavulu.

 

14

A campagna è bella!!

Erba, ciuri, arbuli, profumi, suoni.

Pagnoccu, a viri dda pianura

tutta virdi, ca pari cummigghiata ?

ddocu amu arrivari.

Ci sunnu arbuli grossi,

sannu stori antichi,

hannu campatu pi cintinara d’anni,

sunnu avuti, pari ca tuccassiru u cielu,

un cristianu si scanta a staricci vicinu.

Iddi però sunnu buoni, nun dicinu nienti.

Si ti ci metti o’ latu pari na furmicula,

i sienti parrari,

quannu c’è u vientu dicinu paroli nfatati

e ti fannu viriri cuosi di tant’anni n’arrieri.

 

15

Dilicati amu a essiri, Pagnoccu.

Appena arrivamu, puliti puliti,

ni prisintamu e cu finizza

e cu l’indici e pollici

ci facemu u girotondo

e cantamu i canzuna,

ricitamu li sceni teatrali.

L’amu a mbriacari d’alligrizza.

U suli sta scinnennu n’autra vota.

Amu arrivari prima ca scura.

 

16

Nall’aria, o’ tramontu,

si sentinu suoni antichi ca si ripetinu.

Cantanu:

“Cu è ca voli beniri avi tutti cosi”.

 

 

Durante il viaggio Gasparotto commenta ad alta voce i risultati del giorno precedente  e rimane quasi incredulo che gli alberi possano sentire, respirare, insomma che realmente abbiano un’anima. Il sogno che racconta a Pagnocco è emblematico, si rifà ala reminiscenza  del suo passato d’artista, che ha fatto la scelta di piantare tutto per iniziare una vita indipendente, “anarchica”, rientrare in un mondo irreale, diventare anche lui un albero e potere dare, metaforicamente, frutti di tutte le specie.

 

17

Chi sta succiriennu,

chi cos’è sta vucciria,

cu è ca ni disturba a paci,

cu veni?

Chi siti, diavuli?

Di unni viniti,

chi vinistivu a fari?

 

18

Semu Gasparottu e Pagnoccu,

no diavuli,

semu dui…suspisi nall’aria.

Vinemu di tantu luntanu,

semu stanchi d’u viaggiu,

ma vi prupunemu alligrizza,

comunicazioni,

canti, iochi, sceni teatrali!!

Tanti spirimenti avemu fattu,

e cu l’amuri e lu caluri

di l’armuzza nostra

arrinisciemu a fari miraculi

e cumunicari in terri luntani

cu aranci, mannarini, amareni e puma.

 

19

Ristamu alluccati!

Chi succeri?

U ventu levantinu

porta nutizia di lu vostru arrivu.

 

20

Gucci d’armunia

scinninu comu acquazzina,

vagnanu i vostri rami,

li fannu cchiù forti,

cchiù beddi e ciavurusi.

 

21

Oh, emuzioni ni stati rialannu,

già n’arrizzanu i fogghi!!

N’arrusbigghiastivu

sintimenti addummisciuti

di tanti dicina d’anni.

 

22

Granni è la vostra putenza,

siti maistusi.

Iu e Pagnoccu semu artisti

e l’inchinu vi facemu rispittusi

 

23

Benvenuti,

murmurianu i fogghi,

trasiti, trasiti nn’o fittu d’a chianura

e d’i ciavuri nostri vi inibriati.

U cielu, u mari, a terra,

tutti i suoni di l’universu,

tutta l’armonia d’u criatu…

 

24

Nna sta chianura ni purtaru,

talia, Pagnoccu,

fasci di luci n’accumpagnanu,

mi sentu leggiu leggiu,

comu s’iddu fussi vacanti di rintra!

U senti stu ciavuru, Pagnoccu?,

Suoni e armonia nun hannu fini.

 

25

Dumani quannu agghiorna

si rapinu i festi:

canti, ioca, rapprisintazioni,

tuttu u spittaculu

cu particulari interpetrazioni.

A vostra prisenza è ncantesimu,

u vostru parrari è musica!

 

26

Rapprisintamu a magia

ca fa viriri

tutti li cosi nca ‘un si ponnu viriri,

ca fa tuccari

tutti li cosi nca ‘un si ponnu tuccari

Vulissimu arristari ccà,

na sta chianura,

e rapprisintari ancora

l’ultima scena .

Scavamu a terra,

affunnamu a testa

e arbuli addivintamu puru nuatri.

Frutti di tutti li speci

poi spuntanu di li rami,

i rami si fannu luonghi,

sinu a tuccari u cielu,

u cielu si grapi

e manna i so’ canzuni.

 

27

Ristati ccà,

chistu è lu nostru desideriu.

Li cosi pirduti,

arrubati di lu tempu,

tornanu cu la magia,

volanu,

si fannu lucenti comu li stiddi

e vannu luntanu…luntanu…luntanu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimi su Facebook