Buon Natale

maxresdefault

 

 

Buon Natale a tutti,

ai longhi e ai curti,

a chiddi cu i causi ranni

e a chiddi senza mutanni,

ai granni e ai nichi,

ai nuovi e all’antichi,

ai sani e ai malati,

sciancati, e struppiati,

ai ricchi e ai pureddi,

a cu mancia carni

e a cu arricioppa cavuliceddi,

a cu ci piaci manciari

e a cu unn’avi mancu culu pi cacari,

a vescuvi e parrini,

vìriti la missa e sgangacci li rini,

ai carciarati chi su dintra ancora:

cu a nova leggi su tutti fora,

a nfirmeri  e duttura,

a  bidelli e prufissura,

a ngigneri  e muratura,

a viddani e piscatura,

a l’avvocati ,  raggiunieri,

parrucchieri e varberi,

a li patruna di li supermercati

e a li commessi sfruttati,

a li patruna di li ristoranti,

ai cammarieri e ai suprastanti,

a cu passia cu u machinuni

e a cu unn’avi mancu un scarpuni,

a tutti li travagghiatura

chi ghiettanu sangu e surura,

a li disoccupati e nullatenenti

nca unn’annu chi mettiri sutta i denti

Buon Natale a tutti li mafiusi,

rugnusi, fitusi, schifiusi e arrusi,

chi i chiuvissiru nta i galeri

cu i catini a li peri,

Buon Natale a tutta la genti

ca paga u pizzu e un si nni penti:

ognuno è libbiru di farisi nculari

e di pruvarici piaciri,  macari.

Buon Natale a lu guvernu

nca si nn’issi rittu a u nfernu,

a sinatura e deputati,

speciarmenti a chiddi cunnannati,

s’inn’issiru a travagghiari strati strati,

Buon Natali ai vicchiareddi,

ai ranni e ai picciutteddi,

ai lari e ai beddi,

ai riavuli e all’ancileddi,

ai nonni e ai niputi,

ai boni e ai curnuti,

a cu accatta e a cu vinni,

a cu acchiana e a cu scinni,

a cu chianci e a cu riri,

a cu criri e a cu un criri,

a cu campa a iurnata

e si licca a sarda salata

e a cu avi i miliuna a palati

e si nni futti d’i disgraziati,

  1. Auguri chi lu Bammineddu

ni purtassi un annu chiù beddu!!!

 

(Salvo Vitale)

 

Seguimi su Facebook