Buon Natale siciliano

Buon Natale

 

Buon natale a tutti,

ai longhi e ai curti,

a chiddi cu i causi ranni

e a chiddi senza mutanni,

ai granni e ai nichi,

a chiddi chi schucchianu pasta

e ncucchianu viddichi,

ai sani e ai malati,

a sciancati, sgummati,

struppiati  e malicumminati,

ai ricchi e ai pureddi,

a chiddi chi mancianu carni

e a chiddi chi arricioppanu cavuliceddi,

a cu ci piaci manciari

e a cu unn’avi mancu culu pi cacari,

a vescuvi e parrini,

vìriti la missa e sgangacci li rini,

ai carciarati vecchi e a chiddi d’ora:

coraggiu, cu a nova leggi su tutti fora,

a nfirmeri  e duttura,

a  bidelli e prufissura,

a ngigneri  e muratura,

a viddani e piscatura,

avvocati e raggiunieri

parrucchieri e varberi,

a li patruna di li supermercati

e a li commessi sfruttati,

a li patruna di li ristoranti

ai cammarieri e ai suprastanti,

a cu s’annaca cu u machinuni

e a cu, pi caminari, unn’avi mancu un scarpuni,

buon natale a tutti li travagghiatura

chi ghiettanu sangu e surura

a li disoccupati e nullatenenti

ca unn’annu soccu  mettiri sutta i denti

Buon natale a tutti li mafiusi,

rugnusi, fitusi, schifiusi e arrusi,

chi i chiuvissiru nta i galeri

e ghittassiru a chiavi a mari.

Buon natale a tutta la genti

ca paga u pizzu e un si nni penti:

ognuno è libbiru di farisi nculari

e di pruvarici piaciri,  macari.

Buon natale a lu guvernu

ca si nn’issi rittu a u nfernu,

buon anno a sinatura e deputati,

speciarmenti a chiddi cunnannati,

ci vinissi un corpu i sangu

earristassiru strati strati,

Buon natale a Berlusconi,

si livassi dai coglioni.

Buon natale A Napolitano,

chi si nni issi luntano;

buon natali ai vicchiareddi,

ai ranni e ai picciutteddi,

ai lari e ai beddi,

ai nonni e ai niputi,

ai boni e ai curnuti,

a cu accatta e a cu vinni,

a cu acchianBabbo Natalea e a cu scinni,

a cu chianci e a cu riri,

a cu criri e a cu un criri,

a cu campa a iurnata

e si licca a sarda salata

e a cu avi i miliuna a palati

e si nni sta futtennu d’i disgraziati,

Auguri chi lu Bammineddu

Ni purtassi un annu chiù beddu!!!

 

(Salvo Vitale)

 

 

 

 

Seguimi su Facebook